Neurosonic:

Vaikuttavuus

Teknologiamme on kehitetty kehollisen stressitilan ja erityisesti autonomisen hermoston yliaktiiviisuuden lievitykseen. Teho perustuu erittäin matalataajuisen värähtelyn tuottamiin vaikutuksiin hermostossa ja aineenvaihdunnassa.

"Se, että alat nukkua paremmin, on vain jäävuoren huippu, mutta vankka todiste siitä, että kehosi välittäjäainetoiminnassa tapahtuu paljon positiivisia asioita. Nämä positiiviset muutokset johtavat monen muunkin oireen korjaantumiseen", Marco Kärkkäinen, psykoterapeutti, Neurosonicin kehittäjä.


Unihäiriöt

Nukkuminen on enemmän kuin osiensa summa

Nukkumista ja uni-valvetilaa säätelee monimutkainen välittäjäainetuotanto vuorovaikutuksessa psyykkeen kanssa. Kun hermoston toiminta on epätasapainossa, myös nukahtamiseen ja unessa pysymiseen liittyvät kemiat ovat sekaisin.

Neurosonic-laitteiden tuottama värähtely ja lihasstimulaatio saavat aineenvaihdunnan ja verenkierron toimimaan, samalla keho ja lihakset rentoutuvat ja jännittyneisyys lievittyy. Oleellista on saada kehollinen stressi alenemaan, nukkumista häiritsevien välittäjäaineiden tuotanto laskemaan ja tätä kautta elimistön välittäjäainetuotanto tasapainoisemmaksi. Vaikuttamalla välittäjäainetuotantoon voidaan helpottaa nukahtamista, vaikuttaa unessa pysymiseen ja vähentää yöllisiä heräämisiä sekä ennenkaikkea tuottaa palauttavampaa unta.

Uni on ehkäpä tärkein markkeri hyvinvoinnin osalta, koska sen palauttavuuden laatu on luotettavin merkki omasta stressitasostasi.

Lisää palauttavaa ja REM-unta

Neurosonic lisää suurimmalla osalla syvän unen jaksoja sekä REM-unta ja nämä voidaan havaita erilaisten unen laatua ja sykevariaatiota mittaavien laitteiden avulla. Useat alkavat hoitojen myötä nähdä myös enemmän unia. Tehtyjen tutkimusten ja käytännön kokemusten mukaan noin 80 % hoitoa käyttävistä hyötyy merkittävästi jo 1 – 5 hoitokerralla ja saa apua unihäiriöihinsä Neurosonic-menetelmän avulla. Laitteen oleellinen vaikutus uneen on siinä, että kehon sisäisen vuorokausikellon toiminta muuttuu ja unen palauttavat jaksot siirtyvät enemmän alkuyöhön, jossa niiden kuuluu ollakin.

Unijarru toimimaan

Pitkäkestoinen stressi tuottaa elimistöön liikaa kortisolia, adrenaliinia ja muita vireystilaa aktivoivia välittäjäaineita. Erityisesti kortisoli haittaa GABAn (gamma-aminovoihappo) toimintaa. GABA on tärkein jarruttava välittäjäaine aivoissa ja keskushermostossa. Nukahtamiseen sekä uni-valvetilaan liittyen aivorungon toiminta on oleellista. Pitkäkestoinen stressi ja liika kortisolituotanto estää tämän jarruttavan toiminnan aivorungossa, jolloin nukahtaminen vaikeutuu tai estyy. Neurosonicin tuottama lihasstimulaation vähentää liian korkeaa kortisolituotantoa ja auttaa näin unijarrua toimimaan paremmin. Vähentyneellä kortisolituotanolla on erittäin positiivisia vaikutuksia myös diabeetikoiden terveydentilaan.

Stressi hidastaa ja tuhoaa serotoniinituotantoa suolistossa

Unen laadun ja unessa pysymisen osalta serotoniini on erittäin tärkeä välittäjäaine. Serotoniini muuttuu aivoissa melatoniiniksi, joka taas mahdollistaa unessa pysymisen. Pitkäkestoisesti stressaantuneena serotoniinituotanto ei toimi kunnolla sillä suurin osa serotoniinista (95%) syntyy suoliston serotoniinireseptoreissa. Stressitila sekä ylikierroksilla käyminen heikentävät merkittävästi suoliston toimintaa ja aiheuttavat suoliston peristaltiikan jäykistymistä sekä verenkierron heikkenemistä. Neurosonic vaikuttaa suoliston toimintaan parasympaattisen hermoston kautta ja palauttaa sekä tasapainottaa edellä mainittuja toimintoja. Tällä on suora vaikutus myös mielialaan ja moniin muihin kehon toimintoihin.

Asiakkaiden kokemuksia:

- Nukahtaa helpommin, nukahtaa ohjelman aikana
- Nukkuu syvempää unta
- Näkee enemmän unia
- Tarvitsee vähemmän unta, koska uni on palauttavampaa
- Hoito vaikuttaa myönteisesti mielialaan
- Työtehokkuus kasvaa
- Työmuisti paranee
- Lievittää levottomien jalkojen oireita, nukkuu paremmin
- Unen laatu muuttuu palauttavammaksi ja yölliset heräämiset vähenevät
- Pitkäkestoinen verensokeri on alentunut


Kipu

Stressin aiheuttama kipu on seurausta pitkittyneen stressin ja univajeen tuottamasta lihasjännityksestä ja muutoksista keskushermoston toiminnassa sekä kudosten verenkierrossa ja nestekierrossa. Tällaisille kivuille on tyypillistä, että niille ei välttämättä löydy selittävää fysiologista vikaa tutkimuksista huolimatta.

Asiakkaiden kokemusten mukaan Neurosonic-hoidolla saadaan merkittäviä kipua vähentäviä ja jopa niitä kokonaan poistavia tuloksia. Koska värähtely vaikuttaa samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti koko elimistöön, se on paikallisesti vaikuttavia hoitomuotoja tehokkaampi vaihtoehto ja vieläpä lääkkeetön.

Värähtely rentouttaa lihaksia, jolloin verenkierto paranee ja happeutuminen paranee ja samalla lihaskipu lievittyy. Tutkimusten mukaan värähtelyllä pystytään vaikuttamaan merkittävästi lihasverenkiertoon.
Jo itse rentoutumisen tunne vähentää kivun tuntemusta aivoissa, koska se muuttaa hermoverkoston toimintaa. Kun nestekierto saadaan liikkeelle, kudosten sisäinen paine laskee; neste poistuu turvonneista kudoksista joka osaltaan vähentää kipua ja edistää turvotuksesta johtuvia muita ongelmia, esimerkiksi vammojen paranemista ja jäykkyyttä. Tehostunut nestekierto kuljettaa ja poistaa tulehdusta aiheuttavia kuona-aineita pois vaurioituneesta kohdasta. Kun kudokset saavat enemmän energiaa lisääntyneen verenkierron johdosta, ne myös toimivat paremmin. Näin paraneminen ja palautuminen nopeutuvat ja toimintakyky paranee.

Asiakkaiden kokemuksia:

- Niska ja -hartiakivut, alaselkäkivut helpottuivat tai loppuivat
- Jännityspäänsärky tai migreeni loppui tai helpottui
- Vatsakipu häviää
- Raajojen puutuminen häviää
- Turvotus vähenee tai lähtee kokonaan pois
- Kivut vähentyvät tai poistuvat kokonaan
- Paineen tunne helpottaa ja tulee kevyempi olo
- Krooninen kipu lievittyy


Stressi

Negatiivinen stressi

Negatiivisessa ja pitkään kestäneessä stressitilassa ihmisen elimistö ei toimi normaalilla tavalla vaan stressi on aina uhka, jolloin keho asettuu ”taistele tai pakene”-tilaan. Fysiologisesti tämä tarkoittaa sitä, että aivojen ja lisämunuaisen kuoren välinen HPA-akseli yliaktivoituu ja keho tuottaa jatkuvasti liikaa kortisolia, selviytymiseen liittyvää välittäjäainetta. Myös adrenaliinitasot ovat liian korkealla.

Kehollinen stressi voi aiheuttaa epämääräisiä ja selittämättömiä psykofyysisiä kipuja, vatsaoireita, unettomuutta ja ahdistusta. Pitkäkestoinen stressi voi johtaa masennukseen välittäjäainemuutosten, psyykkisen paineen ja heikentyneen unen laadun myötä. Useimmiten koemme stressin psyykkisenä ilmiönä, emmekä välttämättä ajattele, että stressi on suurimmalta osin elimistössämme vaikuttava fysiologinen epätasapaino. Kehon tärkein tehtävä on elämän ylläpitäminen ja kaikki sitä uhkaava toiminta aiheuttaa meissä stressireaktioita yksilöllisellä tavalla.

Keholliseen stressiin puututtava kehollisin keinoin

Jotta kehollisesta stressistä pääsisi eroon, elimistössä oleva epätasapainoon on vaikutettava fysiologisesti, sillä ajattelun avulla tämä vaikuttaminen on paljon hitaampi prosessi. Tämä johtuu aivojemme rakenteista, ensisijaisesti limbisen järjestelmän ja aivokuoren sekä aivojen etulohkojen välisistä yhteyksistä. Kun keho saadaan rauhoittumaan, ajattelun muutokset stressitekijöiden suhteen ovat huomattavasti helpompia.

Neurosonicin moderni teknologia perustuu matalataajuusvärähtelyyn, jolla palautetaan kehon homeostaasia, jarrutetaan (inhiboidaan) hälytystilassa olevia ratoja ja saadaan elimistö toimimaan tasapainoisemmin. Tärkein vaikuttava tekijä stressin suhteen on siinä, että autonomisen hermoston toiminta tasapainottuu, sympaattinen toiminta laskee ja parasympaattinen kasvaa ja välittäjäainetoiminnassa saadaan aikaan positiivisia muutoksia.

Miten Neurosonic vaikuttaa elimistöömme?

Stressin lievityksessä on meidän näkökulmastamme ensisijaisesti kysymys elimistön tasapainon palauttamisesta. Neurosonicin tuottamalla värähtelyllä on erityyppisiä vaikutuksia:

Autonomisen hermoston toiminta tasapainottuu, jolloin välittäjäainetoiminta alkaa normalisoitua. Stressaantunut ihminen pystyy nukahtamaan helpommin, yölliset, valvomista aiheuttavat heräämiset vähenevät tai loppuvat kokonaan ja henkilö kokee olonsa rauhallisemmaksi. Myös kehon toimintoja korjaavat mekanismit toimivat paremmin. Vaikutus näkyy mm. sykkeen alenemisena, sykevariaation kasvamisena, lihasten rentoutumisena, päänsärkyjen häviämisenä ja suoliston toiminnan normalisoitumisena.

Hoito ”tyhjentää pään” rentouttaen tehokkaasti ja samalla vireystila paranee. Ahdistuneisuus, levottomuus ja jännitys lievittyvät, jolloin psyykkinen toiminta tehostuu ja jää tilaa erilaisille kokemuksille sekä luovuudelle. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi työpisteissä, joissa Neurosonic-laitteita on käytössä. Stressaavat tekijät eivät välttämättä muutu, mutta saat lisää "kuminauhaa" niiden suhteen ja ne eivät rasita enää samalla tavalla.

Stressistä johtuvat selittämättömät kivut lievittyvät tai häviävät, päänsärky lievittyy ja lihakset rentoutuvat sympaattisen toiminnan vähentyessä samalla kun värähtely(liike) saa verenkierron ja nestekierron toimimaan paremmin. Hyvinvoinnin kokemus kasvaa ja tämä on erittäin tärkeää stressin sietokyvyn kannalta.

Asiakkaiden kokemia muutoksia:

- Epämääräiset tai selittämättömät kivut vähentyvät tai häviävät
- Särky helpottuu tai katoaa
- Ahdistus-oireet poistuvat tai helpottavat
- Tunne vatsaa kiristävästä pannasta tai jännityksestä häviää
- Fyysinen puristuksen tunne vähenee tai häviää
- Helpotuksen tunnetta kuvataan vapautumisena
- Keho rentoutuu, jännittyneisyys lähtee pois
- Aivot tuntuvat kirkkailta ja usein näköaistikin terävöityy
- Työteho kasvaa
- Työssäjaksaminen paranee


Palautuminen

Palautuminen on fyysistä ja henkistä

Henkinen tai fyysinen ylivire, ylikunto ja palautumisen ongelmat tuntuvat kehossa väsymyksenä, kipuina, fyysisenä ja henkisenä rasituksena, ahdistuneisuutena, lihasjännityksinä, levottomuutena ja mahdollisesti ajatusten virtana, jota on vaikea katkaista.
Ylivire ja palautumisen ongelmat ovat aina merkki kehollisesta stressitilasta ja autonomisen hermoston häiriöstä ja yleisesti siihen liittyy jonkinasteinen nukahtamisen ja unessapysymisen häiriö.
Liiallinen fyysinen harjoittelu ja suhteessa vähäinen lepo tai pelkästään henkisesti raskas työ voivat aiheuttaa hermostollisen yliaktiivisuuden. Tämä kierre tulisi katkaista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä pitkittyessään nämä oireet vaativat myös pidemmän toipumisajan.

Neurosonicilla palautuessasi voit luottaa mittaukseen

Moderni värähtelyteknologiamme nopeuttaa palautumista huomattavasti, olkoon kysymyksessä sitten tarve palautua fyysisesti tai henkisesti. Asiakkailta saadun palautteen mukaan esimerkiksi sykevariaatio kasvaa ja tämä on selkeä merkki kehollisen palautumisen edistymisestä, vaikka subjektiivinen kokemus psyykkisesti ei olisikaan sama. Siinä vaiheessa kun subjektiivinen kokemus on mittausten kanssa yhdenmukainen, voidaan puhua psyykkeen ja kehon vuorovaikutuksen paranemisesta ja tämä edistää itsetuntemusta kaikin tavoin. Tämä vuorovaikutus itsessään edistää stressin hallintaasi.

Miten Neurosonic vaikuttaa elimistöömme?

Hermostollinen vaikutus perustuu nimenomaan autonomisen hermoston toiminnan tasapainottumiseen. Neurosonic-laitteiden ohjelmilla saadaan elimistö rentoutumaan, lasketaan liiallista sympaattista ja lisätään parasympaattista toimintaa. Samalla lihasten verenkierto ja aineenvaihdunta palautuvat ennalleen nopeammin ja lihakset rentoutuvat.

Erityisen hyvin palautumiseen toimivat kehittämämme palauttavat ja rentouttavat ohjelmat.

Asiakkaiden kokemia muutoksia:

- Väsyneet ja kireät lihakset palautuvat nopeammin
- Vibraatio lievittää lihaskipua ja loukkaantumisen jälkeistä kipua
- Vibraatio nopeuttaa lihas-hermojärjestelmän palautumista kovasta rasituksesta
- DOMSit vähenevät tai jäävät jopa kokonaan pois
- Fyysisen rasituksen tunne häviää nopeammin, esim. lihaskireys, jalat tuntuvat ”kevyiltä”
- Ajatuskaruselli pysähtyy nopeammin
- Nukahdat nopeammin ja nukut paremmin, uni palauttavampaa
- Vireystila paranee
- Työteho parempi kun käyttää laitetta kesken päivän
- Urheiluvammat parantuvat nopeammin


Lääkinnällinen laite

Neurosonicin ratkaisulle haetaan MDD/93/42/EEC direktiivin mukainen lääkelaitehyväksyntä. Lääkelaitehyväksyntämme piiriin kuuluvat seuraavat diagnoosit:

- Unettomuus
- Stressi
- Kipuoireet
- Spastisuus
- Lihasjännitys
- Tasapainon ja liikkuvuuden edistäminen
- Aineenvaihdunnan kiihtyminen

Lisää tietoa lääkintälaitehyväksynnän etenemisestä voi tiedustella numerosta p.045-8448863.